Prohlídka továrny

loading the pvc flooring

nakládání pvc podlahy

factory photo

tovární fotografie

production line

výrobní linka

normal packing

normální balení

on 126 Guangzhou Fair

na 126 Guangzhou Fair